10 najbardziej wpływowych naukowców na świecie

Stephen Hawking with New Computer, Intel Free Press

1. Albert Einstein

Einstein to prawdziwy symbol geniuszu. Jest najbardziej znanym naukowcem na świecie. Urodził się 14 marca 1879 w Ulm, zmarł natomiast 18 kwietnia 1955 w Princeton. Był niemieckim fizykiem żydowskiego pochodzenia. Zaproponował teorię E = mc2, którą kojarzą praktycznie wszyscy. Albert od najmłodszych lat interesował się nauką i miał ku temu wybitne predyspozycje. Był bardzo pracowity i osiągał wysokie wyniki w szkole szczególnie z przedmiotów ścisłych. Przez wiele lat pracy przyczynił się do zrozumienia zjawisk fizyki oraz kosmosu. Miał także duży wkład w filozofię nauki. W 1921 roku dostał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Tym samym uhonorowano jego „wkład do fizyki teoretycznej, zwłaszcza wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego”.

2. Max Planck

Nie można nie wspomnieć o Maxie Plancku urodzonym 23 kwietnia 1858 roku w Kilonii. Ten niemiecki fizyk i teolog przyczynił się do postępu w nauce. Jest autorem prac o termodynamice, promieniowaniu cieplnym, energii, optyce, teorii względności oraz dyspersji. Za swoje wybitne dokonania w 1918 roku otrzymał Nobla w dziedzinie fizyki. Na świecie uznawany jest za prekursora mechaniki kwantowej.  Odszedł 4 października 1947 w Getyndze.