Nie tylko mężczyźni, czyli 10 najbardziej wpływowych władczyń w historii

Przedstawiamy 10 wybranych władczyń, które sprawowały rządy na świecie. Większość z nich była bardzo wpływowa.

Kleopatra
Kleopatra

1. Kleopatra (69 p.n.e. – 30 p.n.e.)

Jedna z najbardziej znanych kobiet w historii. Była ostatnią, potężną królową Egiptu. Jej ojcem był Ptolemeusz XII Auletes. Była kobietą niezwykle piękną i inteligentną. Miała duże powodzenie u płci przeciwnej. Poślubiła swojego brata Ptolemeusza XIII, młodszego od niej.

Jednak w tym małżeństwie nie działo się dobrze. Szybko doszło do poważnego konfliktu. Kleopatra w następstwie tych nieporozumień została pozbawiona tronu i uciekła do Syrii.

Juliusz Cezar pokonał Ptolemeusza XIII i umożliwił ponowne objęcie władzy Kleopatrze.

Królowa w wieku 39 lat popełniła samobójstwo.

Jadwiga Andegaweńska
Jadwiga Andegaweńska

2. Królowa Jadwiga Andegaweńska (1373 – 1399)

Była najmłodszą córką Ludwika Węgierskiego oraz Elżbiety Bośniaczki. Księżna litewska pochodząca z dynastii Andegawenów. W 1384 roku objęła tron królewski. Została również świętą Kościoła katolickiego oraz patronką Polski.

W 1386 roku Jadwiga zawarła związek małżeński z Władysławem Jagiełłą w katedrze na Wawelu.

Królowa zmarła w 1399 roku w Krakowie.