10 najlepszych programistów na świecie

Autor zdjęcia: Paul Clarke

9. Tim Berners-Lee (ur. 1955)

Ten brytyjski programista jest również fizykiem. Znany jest przede wszystkim jako współtwórca usługi internetowej WWW. Berners-Lee ma bardzo duże doświadczenie programistyczne. Pracował dla CERN, od 1994 roku jest w zarządzie Konsorcjum W3C.

Napisał pierwszy serwer HTTPD, a także zaprojektował pierwszą przeglądarkę. Przyczynił się tym samym do rozwoju informatyki na skalę światową.

Autor zdjęcia: Alex Handy

10. Donald Knuth (ur. 1938)

Donald Knuth to wybitny informatyk i matematyk. Obecnie jest emerytowanym profesorem. Uczył na Uniwersytecie Stanforda. Ma ogromne zasługi w dziedzinie informatyki.

Znany jest jako autor wielotomowego dzieła Sztuka programowania. Jest to publikacja bardzo dokładna i dogłębna. Napisał również system składu drukarskiego TeX oraz język opisu fontów METAFONT. Nazywany jest ojcem analizy logarytmów.