Agencja ratingowa Moody’s z dobrymi prognozami dla Polski. Tak dobrze nie było od lat

Premier Beata Szydło

Polska gospodarka jest ostatnimi czasy w coraz lepszej kondycji. Potwierdza to znana agencja ratingowa Moody’s. Według danych PKB poszło do góry, natomiast deficyt uległ obniżeniu.

W raporcie agencji z 12 września przeczytać możemy: „Stabilna perspektywa ratingu Polski odzwierciedla nasze przekonanie, że ryzyka w dół i w górę dla profilu kredytowego Polski są zrównoważone. To także odzwierciedlenie naszych oczekiwań, że wzrost gospodarczy pozostanie solidny pomimo wyzwań dla siły instytucjonalnej”.

„Ponadto stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla nasze oczekiwania, że główna miara bilansu fiskalnego pozostanie poniżej 3 proc. PKB, podczas gdy dług publiczny ustabilizuje się w pobliżu 55 proc. PKB– brzmi podsumowanie.

W maju dynamika PKB Polski wynosiła 3,1 procent. Obecnie to już 3,5 procent.

źródło: se.pl