Katalonia ogłosiła niepodległość

W Parlamencie Katalonii 70 deputowanych poparło deklarację niepodległości, 10 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Parlament Katalonii zagłosował za rezolucją w sprawie oddzielenia się od Hiszpanii. Rezolucję, będącą inicjatywą regionalnej koalicji lewicowej Kandydatury Jedności Ludowej (CUP) i centrowego Razem, poparło 70 parlamentarzystów. Przeciwko zagłosowało dziesięciu, a dwie osoby wstrzymały się od głosu. Opozycyjni politycy opuścili salę przed rozpoczęciem głosowania, bo uznali je za nielegalne.

– Katalonia przekształca się w niezależne państwo w formie republiki – czytamy w rezolucji.

Dokument proklamuje też „budowę Republiki Katalonii jako niepodległego, suwerennego, prawnego, demokratycznego i społecznego państwa”.

Rezolucja zawiera 17 punktów, w tym „sprzyjanie zawarciu porozumienia o podwójnym obywatelstwie z Hiszpanią”, „dążenie do uznania przez wszystkie państwa Republiki Katalonii”, „opracowanie propozycji o rozdziale aktywów i zobowiązań między Katalonię i Hiszpanię”.

sputniknews.com