Komisja Europejska wystąpiła o nałożenie kar na Polskę!

W Luksemburgu rozpoczęło się dziś posiedzenie Trybunału Sprawiedliwości UE ws. zakazu wycinki w Puszczy Białowieskiej.

Reprezentująca Komisję Europejską Katarzyna Hermann stwierdziła, że „polskie władze naruszyły tymczasowe postanowienie o zakazie wycinki w Puszczy Białowieskiej”.

Na dowód przedstawiła zdjęcia satelitarne, na których widać prowadzoną wycinkę.

W związku z niewywiązaniem się z wprowadzonego postanowienia ws. wstrzymania wycinki w Puszczy Komisja Europejska wystąpiła o nałożenie kar okresowych na Polskę/

Komisja Europejska wystąpiła o nałożenie kar okresowych na Polskę za niewypełnienie postanowienia ws. wstrzymania wycinki.

Według ministra środowiska Jana Szyszki Polska zastosowała się do nakazu Trybunału Sprawiedliwości UE.