Lublin: Podczas rekrutacji na studia w przypadku równej liczby punktów decyduje… płeć

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i ich „równość” kobiet i mężczyzn, czyli dyskryminacja pełną gębą.

Tak wygląda równouprawnienie według Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podczas rekrutacji na studia informatyczne, w przypadku równej ilości punktów o przyjęciu będzie decydowała płeć.

„Do projektu w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby, którzy otrzymają najlepsze wyniki z testu weryfikującego. W przypadku takiej samej liczby pkt. pierwszeństwo będą miały kobiety (z uwagi na fakt, iż grupa studentów informatyki jest mocno zmaskulinizowana)” – czytamy na stronie UMCS w Lublinie.

Oczywiście „rekrutacja prowadzona z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn”.

umcs.pl, wykop.pl