Niesamowite przepowiednie Baby Wangi

1. Baba Wanga była bułgarską jasnowidzącą. Zanim wsławiła się swoimi trafnymi przepowiedniami, dużo w życiu przeszła i wycierpiała.

Jako mała dziewczynka straciła wzrok. Wszystko za sprawą huraganu, w którego środku znalazła się przypadkiem. Ta tragedia rozbudziła w niej zdolności jasnowidzenia.

Bardzo wcześnie straciła matkę i przyszło jej żyć w trudnych warunkach z ojcem i młodszym rodzeństwem. Zajmowała się domem i robiła wszystko, aby jej bliskim niczego nie zabrakło.

2. W wieku nastoletnim odkryła, że coraz wyraźniej widzi przyszłe wydarzenia. Było to podczas pobytu w szkole dla niewidomych w Zemun.

Miała wiele wizji i odczuć, którymi zaczęła dzielić się z przyjaciółmi. Z upływem czasu coraz więcej osób zaczęło prosić ją o pomoc.

3. Zwolennicy Baby Wangi twierdzą, że ponad 80% jej przepowiedni się spełniła. Szczególnie przepowiednie o Syrii i losach świata nabrały teraz głębszego sensu.