Wielka szansa na uniezależnienie się Polski. PGNiG uruchomi nowatorskie źródło gazu

PGNiG zamierza wprowadzić nowe działania w celu pozyskiwania metanu. Źródłem gazu nie będą tym razem łupki, ale pokaźne pokłady węgla kamiennego.

Projekt ma być wdrażany w Gilowicach położonych w województwie śląskim. Udało się uzyskać aż 790 tys. metrów sześciennych metanu. PGNiG nie zamierza poprzestawać na tych sukcesach. Niedługo planuje kolejne odwierty, aby z powodzeniem rozwijac polską energetykę.

„Chcemy, aby upowszechnienie tej technologii skutkowało zwiększeniem potencjału wydobywczego gazu w Polsce nawet o miliard m sześc. gazu rocznie” – oświadczył Krzysztof Tchórzewski, minister energii. Jego zdaniem jest to przełomowe wydarzenie, które przyczyni się do rozwoju technologii wydobycia metanu z pokładów węgla.

Ponadto uważa, że skutkowałoby to zwiększeniem bezpieczeństwa energetycznego w Polsce.

„W przyszłości metan w pokładach węgla może być ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego kraju w oparciu o eksploatację własnych zasobów węglowodorowych. Odmetanowanie kopalń wpłynie również zasadniczo na poprawę bezpieczeństwa pracy górników. Pozwoli też ograniczyć emisję metanu, agresywnego gazu cieplarnianego, do atmosfery” – wyjaśnił prezes PGNiG Piotr Woźniak.

Obecnie zasoby metanu w złożach węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym to ok. 170 mld m sześc. Uważa się, że potencjał ten jest nieodkryty, a wręcz zmarnowany.

„To bardzo duży, do tej pory praktycznie niewykorzystany, potencjał. Większy niż udokumentowane zasoby polskich złóż gazu ziemnego. Produkcja metanu z węgla metodami wiertniczymi powinna być ważnym uzupełnieniem krajowego bilansu energetycznego. Liczymy na współpracę z kopalniami i całym sektorem węgla kamiennego” – ocenił dr Janusz Jureczka.

Projekt mający na celu produkcję metanu z pokładów węgla ruszył w 2016 roku. Zaczęto korzystać z techniki szczelinowania hydraulicznego, która jest bardzo skuteczna. Najważniejszymi miejscami wydobycia złóż gazu ziemnego są: Przemyśl, Przedgórze Karpackie oraz Wielkopolska.

źródło: businessinsider.com.pl, bankier.pl