10 największych absurdów unijnych

3. Instrukcja obsługi… drabiny i kaloszy

Instrukcja obsługi kaloszy i drabiny zostały oficjalne wybrane jako największe unijne absurdy w 2013 roku. W kilku dyrektywach i wielostronicowym przewodniku opisano zasady korzystania z drabiny. W instrukcji obsługi zapisano, że „po drabinie trzeba schodzić tyłem”.

W dokumencie zapisano także, że ważne też, aby przez cały czas przebywania na drabinie informować we właściwy sposób o swojej obecności na wysokości. Unijni urzędnicy napisali też wielostronicową instrukcję obsługi kaloszy.

4. Oliwa tylko w oryginalnych butelkach

Komisja Europejska wprowadziła zakaz podawania w restauracjach karafek z oliwą. W restauracjach w krajach UE oliwa z oliwek może być podawana tylko w oryginalnych pojemnikach, których nie można ponownie napełniać. Dlaczego?

Komisja Europejska podkreśla, że jest to wyraz troski o unijnego konsumenta i chodzi o uchronienie klientów przed oszustwem.