UWAŻAJ! Co kraj to obyczaj. Tymi niepozornymi zachowaniami możesz śmiertelnie obrazić obcokrajowców [LISTA]

1. Napiwki w Japonii

W Europie w dobrym guście leży zostawianie napiwków obsłudze restauracji. Jednak zupełnie inaczej sprawy mają się w Japonii.

Nagradzanie pracowników drobnymi kwotami jest wykluczone. Zostawianie pieniędzy na stole może zostać odebrane jako upokarzające i dlatego nie jest mile widziane.