Zbigniew Ziobro zapowiada radykalne zmiany w prawie dotyczącym dzieci!

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiada nowelizację prawa. Chodzi tu o zawiadamianie prokuratury o krzywdzie jaka wyrządzana jest dzieciom.

Nowa ustawa ma wprowadzić obowiązkowe zawiadomienie prokuratury w trybie pilnym. – Życie niewinnego, bezbronnego dziecka powinno być bezwzględnie chronione – podkreślił.

Ministerstwo dąży do tego aby sądy rodzinne były zobowiązane informować prokuraturę o sprawach, które dotyczą najmłodszych. Dobro dziecka musi stawiane być na pierwszym miejscu.

Chodzi tu także o prowadzenie z urzędu spraw o ograniczenie praw rodzicielskich. Jak powiedział Zbigniew Ziobro ” Prokuratura musi mieć możliwość szybkiej i zdecydowanej reakcji w sytuacjach, gdy dzieci spotyka krzywda”.

– Do takich i podobnych tragedii dochodzi niejednokrotnie w rodzinach, które są objęte dozorem kuratora albo w sprawach których trwają postępowania o ograniczenie praw rodzicielskich. Ale prokuratorzy o tym nie wiedzą, ponieważ sądy nie mają obowiązku ich o tym informować.

Nowelizacja wymusi współpracę sądów z prokuraturą. Pozwoli prokuratorom na szybką i stanowczą reakcję, na skuteczniejszą walkę z patologicznymi zachowaniami wobec dzieci- wyjaśnił.

Od 13 lipca obowiązują nowe przepisy, które zwiększają karnoprawną ochronę dzieci. Ustawa zainicjowana przez Andrzeja Dudę oraz rzecznika praw dziecka Marka Michalaka już zwiększyła wymiar kar za  niektóre przestępstwa wobec najmłodszych. Projekt nowelizacji proponowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości ma trafić do prac legislacyjnych w trybie pilnym.

źródło: wpolityce.pl, wp.pl