Breaking News

Forex 3D

‘อาคม’สั่งย้ำ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์-แบงก์ชาติ หาทางอุดช่องโหว่ กันฉ้อฉลซ้ำคดี Forex 3D

‘อาคม’ สั่งย้ำ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์-ธนาคารชาติ หาทางอุดช่องโหว่

กม.สินทรัพย์-การคลัง กันฉ้อฉลซ้ำคดี Forex 3D

เมื่อวันที่ 19 เดือนกันยายน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เอ่ยถึงกรณีการโกงประชาชนในคดี Forex 3D ว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ไม่ได้นอนใจ รวมทั้งได้มองในกรอบข้อบังคับ ขณะเดียวกัน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก็มีการเคลื่อนไหวสำหรับการออกมาแจ้งเตือน ทั้งนี้ เพราะคดีดังที่ได้กล่าวมาแล้วไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ควบคุมดูแล ทั้งยังพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักทรัพย์รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จึงได้สั่งย้ำให้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประสานกับ ธปท.เนื่องจากว่ามีเรื่องมีราวที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ ซึ่งส่วนนี้ ธปท.จะเป็นผู้กำกับดูแลอยู่

Forex 3D1

“ข้อบังคับอาจมีช่องโหว่ในบางจุด ซึ่งสำหรับการไปเทรดเงินตราต่างประเทศ

ถ้าหากไม่ได้รับอนุญาตก็ถือว่าผิด คือพวกที่ทำแลกเปลี่ยนเงินจำเป็นต้องขออนุญาตจากกระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรีคลังซึ่ง ธปท.จะต้องเป็นผู้เห็นชอบเสนอมา ในเวลาที่กรณี Forex 3D ไม่ได้ขออนุญาตเพราะว่าไม่ได้อยู่ในกรอบข้อบังคับของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็อาจเป็นช่องโหว่ตรงนี้” นายอาคมพูดว่า ก่อนหน้านี้ก็ได้ออกคำสั่งไปยัง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ไปพบรือร่วมกับ ธปท. เพื่อไปดูแลว่ามีจุดใดบ้างที่ข้อบังคับยังคุมไม่ถึง เพื่อปรับแก้ข้อบังคับสำหรับการเข้าไปควบคุมดูแล ซึ่งรวมทั้งสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ หรือนอนธนาคาร ซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเพื่อแก้ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง